Requipment

Wat doen wij

Wat doen wij

Jaarlijks is er x aantal ton e-waste. Minder dan 20% daarvan wordt er gerecycleerd. Deze niet-gerecycleerde apparaten komen terecht in derdewereldlanden. Dit zorgt ervoor dat grote e-waste bergen in deze landen ontstaan.

Wij met Requipment willen hier iets aan doen, door niet-gebruikte computer hardware zo veel mogelijk te hergebruiken.

Wij kopen deze apparaten of losse onderdelen op om te gebruiken in nieuw samengestelde computers die wij zullen aanbieden aan particulieren of bedrijven.

Dit doen wij allemaal op een lokale schaal zodat we een kleinere ecologische voetafdruk hebben.

Onze acties