Requipment

Wat is e-waste?

Waarom is e-waste een probleem?

Wat gebeurt er met e-waste?

Wat kan je hier aan doen?

Wat is e-waste?

Elektronisch afval, ook wel e-waste genoemd, is afval dat bestaat uit defecte of verouderde elektrische en elektronische toestellen.

Ook onverkochte toestellen kunnen worden gezien als elektronisch afval.
-Wikipedia

Waarom is e-waste een probleem?

Elektronisch afval bevat heel wat waardevolle materialen zoals goud, zilver, platina, titanium, … Als e-waste niet gerecycleerd wordt, dan zullen er heel veel edelmetalen verloren gaan. Om nieuwe apparaten te gaan maken wil dit dus zeggen dat er constant nieuwe metalen ontgint moeten worden. Dit zorgt dus voor veel meer CO² en een grotere ecologische voetafdruk voor de mensheid.

Het recycleren is dus zeer belangrijk, maar veel landen in de wereld hebben nog geen duidelijke wetgeving omtrent het recycleren van e-waste. Zonder het creëren van bewustzijn rond de problematiek zullen er dus geen wetgevingen ontstaan en zal het probleem niet snel opgelost worden.

Wat gebeurt er met E-waste?

Globaal wordt er volgens de Global E-waste Monitor ongeveer 20% van alle E-waste gerecycleerd. In België doen we het net iets beter, met 34% behoort België tot één van de betere landen van de wereld op vlak van recyclage.

Jammer genoeg wordt dus niet alle E-waste gerecycleerd, maar wat gebeurt hier dan mee?

Een redelijke portie wordt illegaal geëxporteerd naar derdewereldlanden zoals Ghana of Nigeria. Hier werken de inwoners tegen een hongerloon om deze E-waste te recycleren).

Door de slechte technieken die ze hier toepassen komen er zeer veel schadelijke stoffen vrij, waardoor deze dumping sites tot de meest vervuilende gebieden van de wereld behoren.

Wat kan je hier aan doen?

Door jouw oude computers en randapparatuur bij ons achter te laten, verzeker je dat ze zo goed mogelijk behandeld zullen worden.

Wij zullen ons uiterste best doen om zo veel mogelijk van de oude apparatuur een tweede leven te geven. De spullen die echt niet meer bruikbaar zijn, zullen via Recupel bij een bevoegd bedrijf belanden zodat ze daar van hun kostbare materialen ontdaan kunnen worden.

Op deze manier stoppen we de illegale export van E-waste en houden we geproduceerde apparaten zo lang mogelijk in leven.

ELEKTRONISCH AFVAL, OOK WEL E-WASTE GENOEMD, IS AFVAL DAT BESTAAT UIT DEFECTE OF VEROUDERDE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE TOESTELLEN.

OOK ONVERKOCHTE TOESTELLEN KUNNEN WORDEN GEZIEN ALS ELEKTRONISCH AFVAL.
-WIKIPEDIA

ELEKTRONISCH AFVAL BEVAT HEEL WAT WAARDEVOLLE MATERIALEN ZOALS GOUD, ZILVER, PLATINA, TITANIUM, … ALS E-WASTE NIET GERECYCLEERD WORDT, DAN ZULLEN ER HEEL VEEL EDELMETALEN VERLOREN GAAN. OM NIEUWE APPARATEN TE GAAN MAKEN WIL DIT DUS ZEGGEN DAT ER CONSTANT NIEUWE METALEN ONTGINT MOETEN WORDEN. DIT ZORGT DUS VOOR VEEL MEER CO² EN EEN GROTERE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK VOOR DE MENSHEID.

HET RECYCLEREN IS DUS ZEER BELANGRIJK, MAAR VEEL LANDEN IN DE WERELD HEBBEN NOG GEEN DUIDELIJKE WETGEVING OMTRENT HET RECYCLEREN VAN E-WASTE. ZONDER HET CREËREN VAN BEWUSTZIJN ROND DE PROBLEMATIEK ZULLEN ER DUS GEEN WETGEVINGEN ONTSTAAN EN ZAL HET PROBLEEM NIET SNEL OPGELOST WORDEN.

GLOBAAL WORDT ER VOLGENS DE GLOBAL E-WASTE MONITOR ONGEVEER 20% VAN ALLE E-WASTE GERECYCLEERD. IN BELGIË DOEN WE HET NET IETS BETER, MET 34% BEHOORT BELGIË TOT ÉÉN VAN DE BETERE LANDEN VAN DE WERELD OP VLAK VAN RECYCLAGE.

JAMMER GENOEG WORDT DUS NIET ALLE E-WASTE GERECYCLEERD, MAAR WAT GEBEURT HIER DAN MEE?

EEN REDELIJKE PORTIE WORDT ILLEGAAL GEËXPORTEERD NAAR DERDEWERELDLANDEN ZOALS GHANA OF NIGERIA. HIER WERKEN DE INWONERS TEGEN EEN HONGERLOON OM DEZE E-WASTE TE RECYCLEREN).

DOOR DE SLECHTE TECHNIEKEN DIE ZE HIER TOEPASSEN KOMEN ER ZEER VEEL SCHADELIJKE STOFFEN VRIJ, WAARDOOR DEZE DUMPING SITES TOT DE MEEST VERVUILENDE GEBIEDEN VAN DE WERELD BEHOREN.

DOOR JOUW OUDE COMPUTERS EN RANDAPPARATUUR BIJ ONS ACHTER TE LATEN, VERZEKER JE DAT ZE ZO GOED MOGELIJK BEHANDELD ZULLEN WORDEN.

WIJ ZULLEN ONS UITERSTE BEST DOEN OM ZO VEEL MOGELIJK VAN DE OUDE APPARATUUR EEN TWEEDE LEVEN TE GEVEN. DE SPULLEN DIE ECHT NIET MEER BRUIKBAAR ZIJN, ZULLEN VIA RECUPEL BIJ EEN BEVOEGD BEDRIJF BELANDEN ZODAT ZE DAAR VAN HUN KOSTBARE MATERIALEN ONTDAAN KUNNEN WORDEN.

OP DEZE MANIER STOPPEN WE DE ILLEGALE EXPORT VAN E-WASTE EN HOUDEN WE GEPRODUCEERDE APPARATEN ZO LANG MOGELIJK IN LEVEN.