Requipment

E-waste

Meer informatie over het E-waste probleem dat wij willen aanpakken.

Wat is E-waste?

Elektronisch afval, ook wel E-waste genoemd, is afval dat  bestaat uit defecte of verouderde elektrische en elektronische toestellen.

Ook onverkochte toestellen kunnen worden gezien als elektronisch
afval.

Waarom is E-waste een probleem?

Elektronisch afval bevat heel wat waardevolle materialen zoals goud, zilver, platina, titanium, … Als E-waste niet gerecycleerd wordt gaan er heel veel van deze edelmetalen verloren en wordt er voor gezorgd dat er constant nieuwe metalen moeten ontgint worden. Dit alles zorgt voor een enorme CO²-uitstoot en verontreiniging van de bodem.

Het recycleren is dus zeer belangrijk, maar veel landen in de wereld hebben nog geen duidelijke wetgeving omtrent het recycleren van E-waste. Zolang er geen actie ondernomen wordt rond de problematiek zullen er dus geen wetgevingen ontstaan en zal het probleem niet opgelost worden of zelfs verergeren.

Wat gebeurt er met E-waste?

Globaal wordt er volgens de Global E-waste Monitor ongeveer 20% van alle E-waste gerecycleerd. In België doen we het net iets beter, met 34% behoort België tot één van de betere landen van de wereld op vlak van recyclage. Jammer genoeg wordt dus niet alle E-waste gerecycleerd, maar wat gebeurt hier dan mee?

Een redelijke portie wordt illegaal geëxporteerd naar derdewereldlanden zoals Ghana of Nigeria. Hier werken de inwoners tegen een hongerloon om deze E-waste te recycleren.

Door de slechte technieken die ze hier toepassen komen er zeer veel schadelijke stoffen vrij, waardoor deze dumping sites tot de meest vervuilende gebieden van de wereld behoren. Dit zorgt voor enorm slechte leefomstandigheden in deze gebieden en een groeiende vervuiling van lucht en bodem.

Wat kan jij hier aan doen?

Door jouw oude computers en randapparatuur bij ons achter te laten, verzeker je dat ze een tweede leven zullen krijgen.

Wij doen ons uiterste best om zo veel mogelijk van jouw oude apparatuur op te knappen en te hergebruiken. De spullen die echt niet meer bruikbaar zijn, zullen via Recupel bij een bevoegd bedrijf belanden zodat ze daar van hun kostbare materialen ontdaan kunnen worden.

Op deze manier stoppen we de illegale export van E-waste ,houden we geproduceerde apparaten zo lang mogelijk in leven en verminderen we de grondstoffenschaarste.